background

Privacy Policy

Privacy Policy

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız; • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak, • Çevre kirliliğini önlemek, • Çevreyi korumak, • Yaşam döngüsünü korumak, • Çevresel performansı iyileştirmek, • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak, • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek, • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak, • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek, • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

logo

We are experienced professionals who understand that IT services are changing, and we are true partners who care about your future business success.

Our Location
  • Harjumaa, Tallinn, Ahtri 12, 10151, Estonia
Quick Contact
  • Email: info[at]deepensive.com
  • Support: support[at]deepensive.com